IVF Journey #10: Setelah OPU

Feb 16, 2011 @ 16:06

Mules

Sakit pinggang

Suhu badan naek

Light headed

you name it lah…gue mo balik tidur lagi

Tags: , , , , , , ,

Leave a comment :)

%d bloggers like this: